UAT Bezdead face parte din proiectul „Sistem informatic destinat gestiuni Registrului Agricol în format electronic în județul Dâmbovița – Zona Moreni, cod SMIS 48409” din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Acesta vă oferă și servicii on-line prin portalul proiectului la adresa:  https://ramoreni.ro

Scopul proiectului este acela de a promova un grad de accesibilitate ridicată la informațiile publice prin: accesul unui număr cât mai mare de utilizatori; furnizarea serviciului prin canale alternative; design centrat pe nevoile cetățeanului și nu pe fluxurile interne ale administrației publice; interfață simplă, ușor de învățat și de utilizat; mecanisme de navigare clare. De asemenea se are in vedere o eficientizare a serviciilor oferite către cetățeni prin reducerea birocrației; creșterea satisfacției utilizatorului; servicii publice inclusive, producerea de economii financiare; creșterea productivității muncii angajaților dar si o siguranța sporită din punct de vedere al protejării confidențialității datelor furnizate de utilizatori.