1.3. Anexa nr. 1 Model 2016 ITL 016 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport